Ilan Șor a organizat miting împotriva PAS și PPDA

Mai multe persoane s-au adunat în această dimineață în Chișinău veniți din Orhei. Aceștia au fost aduși organizați cu mașini pentru a participa la un protest organizat de Partidul Șor în fața sediului PAS, Platformei DA, dar și a reprezentanței Consiliului Europei în Republica Moldova. Protestatarii au scandat mai mlte lozinci, printre care„Jos Maia Sandu” „Jos mâinile de pe magazinele sociale!, „Noi suntem poporul”. Ilan Șor este prezent alături de manifestanți la protest./ Distribuie articolul Нравится Lasa un comentariu comments

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
20 iulie 2018

„Nebriefing”-ul săptămânal tradițional al mișcării #Occupyguguta

Astăzi, comunitatea #occupyguguta a organizat al doilea „nebriefing” săptămânal tradițional. Redăm mai jos mesajul integral al briefing-ului de presă: „Astfel, continuăm tradiția prin care un grup de cetățeni fără funcții publice alese în stat să inițieze ample programe pe chestiuni de interes public major sau de actualitate, să inițieze transformări și reforme complexe. Totuși, am urmărit cu atenție briefingul celuilalt grup de cetățeni fără funcții publice alese în stat (adică Partidul Democrat) și salutăm măsurile propuse de aceștia pentru redresarea situației social-economice din țară, chiar în ajunul alegerilor parlamentare (probabil până acum pediștii erau prea ocupați cu amnistierea capitalurilor ilegale și schimbarea

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
11 iulie 2018

Proiecție de film documentar despre Mișcarea Gezi Park organizat de OCCUPYGUGUȚĂ

Astăzi, grupul social „Occupy Guguță” va difuza un film documentar despre Mișcarea Gezi Park. Aceasta a început cu protestele la Istanbul, unde sute de persoane și-au exprimat nemulțumirea față de planul de defrișare a parcului Gezi. Protestele, care inițial erau față de reducerea suprafețelor verzi din parc, au devenit o acțiune îndreptată împotriva lui Recep Tayyip Erdoğan, criticat pentru politicile sale cu caracter islamist. Inițial din acest grup au făcut parte circa 10 activiști. Peste 3 zile, deja zeci de mii de protestatari s-au alăturat acestei mișcări. În prima săptămână de protest, numărul protestatarilor a ajuns la 1 milion. Peste o lună, numărul oficial de

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
4 iulie 2018

Doi studenţi străini de la Universtatea de Medicină au fost arestaţi pentru 30 de zile

Doi stu­denți, de ori­gine arabă, de la Uni­ver­si­ta­tea de Medi­cină „Nico­lae Tes­te­mi­ţeanu”, au fost reţi­nuţi şi sunt docu­men­taţi de către Pro­cu­ra­tura muni­ci­pi­u­lui Chi­şi­nău în coo­pe­rare cu Ser­vi­ciul de Infor­ma­ţii şi Secu­ri­tate, fiind cer­ce­taţi penal pen­tru huli­ga­nism agra­vat cu apli­ca­rea armei, infra­cţiune care pre­vede pedeapsa de până la 7 ani de închi­soare.

foto2În cadrul cer­ce­tă­ri­lor a fost sta­bi­lit că, unul din­tre sus­pe­cţi, aflându-se într-o zonă rezi­denţi­ală, dintr-un mij­loc de trans­port, a efec­tuat mai multe focuri în dire­cţia unui grup de stu­denţi, după care a dis­pă­rut de la faţa locu­lui. De menţio­nat că, cetă­ţea­nul străin este în con­flict cu legea, ante­rior în pri­vinţa aces­tuia au fost por­nite trei cauze penale, inclu­siv pen­tru acţiuni simi­lare. La fel, se cunoa­şte fap­tul că, stu­denţii pro­pagă viziuni radi­cale şi acce­sează site-uri cu carac­ter jiha­dist.

foto3La sfârşi­tul săp­tămâ­nii tre­cute, urmare a ope­ra­ţiu­nii comune a pro­cu­ro­ri­lor şi ofi­ţe­ri­lor de infor­ma­ţii, a fost reţi­nut sus­pec­tul prin­ci­pal, iar ca rezul­tat al per­che­zi­ţi­i­lor la domi­ci­li­ile stu­denţi­lor a fost iden­ti­fi­cată şi cea de-a doua pe

r­soană, com­plice, la comi­te­rea infra­cţiu­nii, pre­cum şi au fost ridi­cate arme din care au fost efec­tu­ate împu­ş­că­tu­rile, sub­stanţe nar­co­tice și apa­rate pen­tru între­bu­inţa­rea aces­tora.

Pe numele aces­tora, de către Jude­că­to­ria sec­to­ru­lui Cen­tru, au fost emise man­date de arest pe un ter­men de 30 de zile.

De menţio­nat că, în ulti­mele şase luni au avut loc mai multe inci­dente cu impli­ca­rea stu­denţi­lor stră­ini, ce au mani­fes­tat com­por­ta­ment agre­siv şi anti­so­cial, sol­date cu bătăi, răni de cuţit şi împu­ş­că­turi. Pro­cu­ra­tura de comun cu Ser­vi­ciul de Infor­ma­ţii şi Secu­ri­tate moni­to­ri­zează toate aceste cazuri şi între­prinde măsuri nece­sare pen­tru nead­mi­te­rea unor cir­cum­stanţe agra­vante, din raţio­na­mente de secu­ri­tate naţio­nală, cetă­ţe­nii stră­ini, impli­caţi, ris­când expul­za­rea de pe teri­to­riul R. Mol­dova.

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki

Lasa un comentariu

comments

About The Author