Aeroportul Internațional Chișinău a fost deszăpezit în totalitate și activează în regim normal

          Pista de decolare, peronul și căile de rulare de pe Aeroportul Internațional Chișinău au fost deszăpezite în totalitate, iar traficul aerian se desfășoară în regim normal.           Inspectorii Autorității Aeronautice Civile au monitorizat lucrările de deszăpezire, care s-au efectuat pe parcursul zilei de ieri și pe timpul nopții, pentru a se asigura că acestea se realizează în corespundere cu  standardele stabilite și asigură operarea în condiții de maximă siguranță.           Totodată, AAC a fost informată că Avia Invest este pregătită să intervină în orice moment pe Aeroportul

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
24 martie 2018

Raportul KROLL 2 a fost ridicat de către Procuratura Anticorupție de la BNM

          Procuratura Anticorupție a comunicat că Raportul KROLL a fost ridicat de la Banca Națională a Moldovei, în a doua jumătate a zilei de ieri (22 martie) în calitate de document în dosarul fraudei bancare. Acesta conține 150 de file, redactate în limba engleză.           La solicitarea Companiei KROLL, procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție a semnat o scrisoare de confidențialitate, ceea ce presupune nedivulgarea datelor și informațiilor conținute în acesta, fiind posibilă utilizarea Raportului doar în activitatea profesională a Procuraturii Anticorupție.           Totodată, Procuratura Anticorupție a solicitat Băncii Naționale

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
23 martie 2018

Ar fi pretins și primit, în repetate rânduri, bani pentru organizarea eliberării permiselor de conducere. Acum riscă până la 6 ani de închisoare pentru trafic de influență

O femeie din Bălți a fost escortată la DGT Nord a CNA pentru a fi audiată într-un dosar de trafic de influență. Aceasta a fost reținută de ofițerii și procurorii anticorupție, fiind bănuită că ar fi pretins și primit bani pentru organizarea eliberării mai multor permise de conducere. Este vorba despre documentarea a cel puțin două cazuri, în care, potrivit celor doi denunțători, bănuita ar fi pretins și primit câte 500 de euro de la fiecare, sub pretextul că poate influența membrii Comisiei de examinare să evalueze pozitiv cunoștințele și să elibereze permisele de conducere de categoria ”B”. La scurt timp, femeia ar fi

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
23 martie 2018

Doi studenţi străini de la Universtatea de Medicină au fost arestaţi pentru 30 de zile

Doi stu­denți, de ori­gine arabă, de la Uni­ver­si­ta­tea de Medi­cină „Nico­lae Tes­te­mi­ţeanu”, au fost reţi­nuţi şi sunt docu­men­taţi de către Pro­cu­ra­tura muni­ci­pi­u­lui Chi­şi­nău în coo­pe­rare cu Ser­vi­ciul de Infor­ma­ţii şi Secu­ri­tate, fiind cer­ce­taţi penal pen­tru huli­ga­nism agra­vat cu apli­ca­rea armei, infra­cţiune care pre­vede pedeapsa de până la 7 ani de închi­soare.

foto2În cadrul cer­ce­tă­ri­lor a fost sta­bi­lit că, unul din­tre sus­pe­cţi, aflându-se într-o zonă rezi­denţi­ală, dintr-un mij­loc de trans­port, a efec­tuat mai multe focuri în dire­cţia unui grup de stu­denţi, după care a dis­pă­rut de la faţa locu­lui. De menţio­nat că, cetă­ţea­nul străin este în con­flict cu legea, ante­rior în pri­vinţa aces­tuia au fost por­nite trei cauze penale, inclu­siv pen­tru acţiuni simi­lare. La fel, se cunoa­şte fap­tul că, stu­denţii pro­pagă viziuni radi­cale şi acce­sează site-uri cu carac­ter jiha­dist.

foto3La sfârşi­tul săp­tămâ­nii tre­cute, urmare a ope­ra­ţiu­nii comune a pro­cu­ro­ri­lor şi ofi­ţe­ri­lor de infor­ma­ţii, a fost reţi­nut sus­pec­tul prin­ci­pal, iar ca rezul­tat al per­che­zi­ţi­i­lor la domi­ci­li­ile stu­denţi­lor a fost iden­ti­fi­cată şi cea de-a doua pe

r­soană, com­plice, la comi­te­rea infra­cţiu­nii, pre­cum şi au fost ridi­cate arme din care au fost efec­tu­ate împu­ş­că­tu­rile, sub­stanţe nar­co­tice și apa­rate pen­tru între­bu­inţa­rea aces­tora.

Pe numele aces­tora, de către Jude­că­to­ria sec­to­ru­lui Cen­tru, au fost emise man­date de arest pe un ter­men de 30 de zile.

De menţio­nat că, în ulti­mele şase luni au avut loc mai multe inci­dente cu impli­ca­rea stu­denţi­lor stră­ini, ce au mani­fes­tat com­por­ta­ment agre­siv şi anti­so­cial, sol­date cu bătăi, răni de cuţit şi împu­ş­că­turi. Pro­cu­ra­tura de comun cu Ser­vi­ciul de Infor­ma­ţii şi Secu­ri­tate moni­to­ri­zează toate aceste cazuri şi între­prinde măsuri nece­sare pen­tru nead­mi­te­rea unor cir­cum­stanţe agra­vante, din raţio­na­mente de secu­ri­tate naţio­nală, cetă­ţe­nii stră­ini, impli­caţi, ris­când expul­za­rea de pe teri­to­riul R. Mol­dova.

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki

Lasa un comentariu

comments

About The Author