Consilierul lui Dodon a fost dat afară de la ședința Parlamentului

Președintele Parlamentului Andrian Candu l-a alungat astăzi, de la ședința Legislativului, pe Maxim Lebedinschi, consilierul prezidențial al președintelui Igor Dodon, pe motiv că acesta ar fi făcut „atac la persoană” și ar fi încălcat astfel Regulamentul Parlamentului. „Ne vom descurca și fără dumneavoastră”, i-a spus Candu lui Lebedinschi, afirmând că acesta este în Parlament pentru a reprezenta interesele Președinției, și nu pentru „a ataca pe cineva”. Lebedinschi luase cuvântul în cadrul discuțiilor care vizau o inițiativă a Partidului Liberal de a crea o comisie de anchetă în cazul expulzării ilegale a celor șapte profesori și manageri turci de la rețeaua

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
27 septembrie 2018

OrheiLandromat – caritate politică

Republica Moldova se confruntă de mult timp cu problema finanțării netransparente a partidelor politice. În contextul alegerilor parlamentare ce urmează în februarie 2019, putem anticipa noi cazuri de finanțare ilicită a activităților electorale, dat fiind interesul anumitor forțe politice să acapareze sau să mențină puterea în stat. În ultima perioadă se observă un nou fenomen, și anume tendința politicienilor de a-și afilia Asociații Obștești sau Fundații de binefacere, care devin un instrument pentru finanțările netransparente pentru proiectele lor politice, conform unei analize a Centrului de Politici și Reforme. Majoritatea fundațiilor fac donații surprinse pe larg de camerele televiziunilor afiliate patronilor,

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
20 septembrie 2018

Un mercenar din Moldova în vârstă de 20 de ani a fost ucis în Siria

În ciuda faptului că serviciile speciale din Federația Rusă au luat măsuri pentru a preveni publicarea numelor mercenarilor care au luptat în Siria din cadrul companiei privată militară „Wagner” și a curățat paginile lor de pe rețelele de socializare, Serviciul ucrainean de Securitate (SBU) informează că deține informații despre 80 de mercenari, care au murit în noapte de 7-8 februarie după ce coaliția condusă de SUA s-a ciocnit cu forțele pro-guvernamentale din provincia siriană Deir ez-Zor. Serviciul ucrainean de Securitate a publicat deja numele a 41 de mercenari, printre care se numără și un moldovean care a decedat în Siria.

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
4 septembrie 2018

Doi studenţi străini de la Universtatea de Medicină au fost arestaţi pentru 30 de zile

Doi stu­denți, de ori­gine arabă, de la Uni­ver­si­ta­tea de Medi­cină „Nico­lae Tes­te­mi­ţeanu”, au fost reţi­nuţi şi sunt docu­men­taţi de către Pro­cu­ra­tura muni­ci­pi­u­lui Chi­şi­nău în coo­pe­rare cu Ser­vi­ciul de Infor­ma­ţii şi Secu­ri­tate, fiind cer­ce­taţi penal pen­tru huli­ga­nism agra­vat cu apli­ca­rea armei, infra­cţiune care pre­vede pedeapsa de până la 7 ani de închi­soare.

foto2În cadrul cer­ce­tă­ri­lor a fost sta­bi­lit că, unul din­tre sus­pe­cţi, aflându-se într-o zonă rezi­denţi­ală, dintr-un mij­loc de trans­port, a efec­tuat mai multe focuri în dire­cţia unui grup de stu­denţi, după care a dis­pă­rut de la faţa locu­lui. De menţio­nat că, cetă­ţea­nul străin este în con­flict cu legea, ante­rior în pri­vinţa aces­tuia au fost por­nite trei cauze penale, inclu­siv pen­tru acţiuni simi­lare. La fel, se cunoa­şte fap­tul că, stu­denţii pro­pagă viziuni radi­cale şi acce­sează site-uri cu carac­ter jiha­dist.

foto3La sfârşi­tul săp­tămâ­nii tre­cute, urmare a ope­ra­ţiu­nii comune a pro­cu­ro­ri­lor şi ofi­ţe­ri­lor de infor­ma­ţii, a fost reţi­nut sus­pec­tul prin­ci­pal, iar ca rezul­tat al per­che­zi­ţi­i­lor la domi­ci­li­ile stu­denţi­lor a fost iden­ti­fi­cată şi cea de-a doua pe

r­soană, com­plice, la comi­te­rea infra­cţiu­nii, pre­cum şi au fost ridi­cate arme din care au fost efec­tu­ate împu­ş­că­tu­rile, sub­stanţe nar­co­tice și apa­rate pen­tru între­bu­inţa­rea aces­tora.

Pe numele aces­tora, de către Jude­că­to­ria sec­to­ru­lui Cen­tru, au fost emise man­date de arest pe un ter­men de 30 de zile.

De menţio­nat că, în ulti­mele şase luni au avut loc mai multe inci­dente cu impli­ca­rea stu­denţi­lor stră­ini, ce au mani­fes­tat com­por­ta­ment agre­siv şi anti­so­cial, sol­date cu bătăi, răni de cuţit şi împu­ş­că­turi. Pro­cu­ra­tura de comun cu Ser­vi­ciul de Infor­ma­ţii şi Secu­ri­tate moni­to­ri­zează toate aceste cazuri şi între­prinde măsuri nece­sare pen­tru nead­mi­te­rea unor cir­cum­stanţe agra­vante, din raţio­na­mente de secu­ri­tate naţio­nală, cetă­ţe­nii stră­ini, impli­caţi, ris­când expul­za­rea de pe teri­to­riul R. Mol­dova.

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki

Lasa un comentariu

comments

About The Author